gamla personer på bänk

Viktigt att tänka på när du ska jämföra pensionsförsäkringar

Innan du bestämmer dig för vilken pensionsförsäkring du ska satsa på är det viktigt att du jämför olika sådana. Men vad är det då viktigt att tänka på när du gör detta? Just det ska vi ta oss en närmare titt på i denna artikel.

Jämför priset

Precis som när det gäller olika privatlån, vilket du kan läsa mer om på privatlån.com, är det förstås viktigt att jämföra priserna mellan olika pensionsförsäkringar, alltså vad de olika försäkringarna kommer att kosta dig. Självklart ligger det i ditt intresse att det ska tillkomma så lite avgifter som möjligt till den försäkring som du väljer att satsa på.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Det är också viktigt att bestämma sig för ifall man vill satsa på en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Skillnaden mellan de båda är att när det gäller traditionella försäkringar är det försäkringsbolaget som väljer hur de ska placera dina pengar. Rör det sig om en fondförsäkring är det i stället du själv som avgör hur placeringen av pengarna ska se ut. Det är också viktigt att känna till att en fondförsäkring har en högre aktieandel än vad som är fallet med traditionella försäkringar. Traditionella försäkringar har också en garanti vilket innebär att de har en lägre risk. Notera dock att du ofta kan byta mellan en traditionell försäkring och en fondförsäkring eller tvärt om. Väljer du den ena varianten och sedan ångrar dig går det alltså att byta typ av försäkring om du så önskar.

Generellt sett kan man säga att du med en traditionell försäkring behöver ta mindre ansvar själv. Som tidigare nämnt är det då nämligen försäkringsbolaget som får placera ditt kapital samtidigt som du får en garanti. Värdet på kapitalet brukar dessutom hålla en jämnare nivå när det kommer till en traditionell försäkring. Du kan också få återbäring på avkastningen när du väljer en traditionell sådan.

När det gäller en fondförsäkring har du alltså själv mer kontroll över hur saker och ting ska skötas. Du kan då själv bland annat välja fonder och risknivå. Dessa lämpar sig därför bättre för dig som vill kunna vara med och bestämma mer samt kan tänka dig en försäkring där värdet kan svänga mer och där du inte har någon garanti. Du väljer då nämligen vilka fonder som ditt kapital ska placeras i. På så sätt väljer du även risknivån för ditt kapital. Du kan dock även välja att få dina pengar placerade i förvalda fonder. Detta brukar man hänvisa till som en Entrélösning. Risknivån blir då automatiskt anpassad utefter hur lång tid det är kvar till dess att det är dags för kapitalet att betalas ut.

Depåförsäkring

Du kan också välja att använda dig av en så kallad depåförsäkring om du så önskar. Precis som när det gäller fondförsäkringar kan du med dessa välja att placera dina pengar i fonder. Du kan dock även välja att placera pengarna i aktier eller ett likvidkonto.

Går det att flytta sin försäkring från ett bolag till ett annat?

Ibland kan det hända att man av olika skäl vill kunna flytta sin försäkring från ett bolag till ett annat. Det är därför viktigt att även kontrollera om detta är något som är möjligt eller inte innan du bestämmer dig för en pensionsförsäkring att satsa på.

Jämför avkastningen

Det är också viktigt att jämföra avkastningen mellan olika pensionsförsäkringar. Självklart ligger det i ditt intresse att den försäkring du väljer ska ha så bra avkastning som möjligt. Det är också av yttersta vikt att pengarna ökar på bästa möjliga sätt även på lång sikt. Närmare bestämt är det viktigt hur kapitalet utvecklas under många år.

Privata pensionsförsäkringar

Du kan även bestämma dig för ifall du ska satsa på privata pensionsförsäkringar eller inte. Var dock medveten om att det bara är du som har en inkomst från aktiv näringsverksamhet eller som inte har någon tjänstepension i din anställning som kan använda dig av denna typ av pensionsförsäkring. Notera också att det sedan 1 januari 2016 inte går att göra skatteavdrag för ditt sparande när du använder dig av en privat pensionsförsäkring.

Jämför olika försäkringsbolag

Självklart är det också viktigt att jämföra olika försäkringsbolag, detta för att få en försäkringsprodukt som passar så bra som möjligt för dig och dina önskemål. När du gör detta är det bland annat viktigt att ta hänsyn till de olika faktorer vi tidigare gått igenom i denna artikel. Syftet är alltså att hitta ett försäkringsbolag vars service stämmer överens så bra som möjligt med det du är ute efter.

Ta alla dessa faktorer i beaktning Vi råder dig helt enkelt till att ta alla de faktorer vi nämnt i denna artikel i beaktning när du ska bestämma dig för vilken typ av pensionsförsäkring du ska satsa på. På så sätt ökar du chansen för att finna en pensionsförsäkring som stämmer så bra överens med dig och dina behov som möjligt.