Pensionsförsäkring

Välkommen till Pensionförsäkring.info. Här kan du hitta information om just pensionsförsäkring och relaterade ämnen. En pensionsförsäkring är en typ av försäkring som kan betala ut ersättning till den försäkrade när denne uppnått en viss ålder. Detta kallas ålderspension. Pensionsförsäkringen kan även betala ut ersättning om arbetsförmågan hos den försäkrade delvis eller helt har blivit nedsatt. Detta kallas sjukpension. Pensionsförsäkringen kan även betala ut ersättning om den försäkrade avlider.

Försäkringens utformning regleras i Tryggandelagen och Inkomstskattelagen. Exempel på krav som regleras i pensionsförsäkringen är att en viss ålder måste infinna sig, ersättningens längd samt vilka förmånstagare som kan ta del av försäkringen.

Olika typ av Pensionsförsäkring

Det finns idag olika typer av pension, nämligen Allmän pension, Tjänstepension och Privat pension.  Dessa delar är oberoende av varandra och utgör tillsammans den totala pensionen som en person får. Låter det komplicerat? Det är inte så komplicerat som det låter. Nedan kan du läsa mer om de olika pensionstyperna.

Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen är en statligt finansierad pension som Pensionsmyndigheten administrerar och ansvarar för. Den allmänna pensionen innehåller komponenterna Inkomstpension, Premiepension, Garantipension och Tilläggspension (för födda mellan 1938-1953).
-> Läs mer om Den allmänna pensionen här

Tjänstepension

Många som jobbar har utöver Den allmänna pensionen, även så kallad Tjänstepension. Tjänstepensionen innebär att arbetsgivare avsätter en summa för den anställde som sedan kan betalas ut i pension. Tjänstepensionen består av sjukförsäkring, ålderspension och efterlevandeskydd.
-> Läs mer om Tjänstepension här

Privat pension

Om man vill ha en extra trygg och ekonomisk pension så kan man välja att pensionsspara privat. För att göra detta så tar man kontakt med ett privat försäkringsbolag eller en bank som erbjuder privat pensionsförsäkring. När det gäller privata pensionslösningar så kan man ha mycket att spara på att jämföra villkor och pris på de olika pensionsprodukterna.
-> Läs mer om Privat pension här

Vi hoppas att du kommer finna denna sajt om pensionsförsäkring mycket informativ och givande.

Tips: Halt på vägen? Hitta billiga dubbdäck