A-kassanivå nu höjd

För er som hänger med i den politiska debatten så kommer det nog inte som en överraskning att en reform nyligen genomförts på arbetsmarknaden. Det handlar om a-kassan och dess ersättningsnivå. A-kassa fungerar som en statligt finansierad försäkring som kan lämna ersättning om man blir arbetslös. Fram till sjunde september i år (2015) så kunde man få högst 80 % av 18700 kr. Efter riksdagsbeslut så har nu ersättningsnivån höjts så att man maximalt kan få 80 % av 25 025 kr. Förutom att detta kan ge en direkt positiv effekt för den som nyss förlorat jobbet så kan det även bli en positiv effekt på lång sikt eftersom ersättning från a-kassa även är pensionsgrundande. Om det blir en positiv eller negativ effekt på arbetslösheten här i Sverige återstår att se.

a-kassa och pension

Den nya a-kassanivån kan ha positiv effekt på den framtida pensionen.