Behöver man privat inkomstförsäkring?

Det finns en rad olika försäkringar på marknaden och ett generellt råd är att man inte ska överförsäkra sig utan enbart ha de försäkringar man verkligen har behov av. När det gäller inkomstförsäkring finns det några saker man bör utgå ifrån för att se om man har behovet eller inte.

Lönenivå:  Har man ca 24000kr i månaden kommer detta resultera i att man får ut maxersättning från A-kassan på 18700kr om man blir arbetslös. Detta eftersom det är 80% av lönen.  Har man högre lön kommer man inte att få 80% i ersättning eftersom maxersättning från A-kassan är just 18700. Med andra ord är lönenivån något man bör titta på först. Ligger man kring 24000 är det inte någon brådska att teckna inkomstförsäkring då denna i alla fall inte skulle ge någon ersättning vid arbetslöshet.

Fackförbund: Väldigt många fackförbund (inte alla) har en inkomstförsäkring som alla medlemmar får. Dessa brukar vara något sämre än de privata alternativen. Har man intresse av att förbättra villkoren går det däremot ofta att betala extra och få ett tillägg. Då kan både ersättningsdagar och ersättningsnivån höjas.

Klarar man sig utan: Orsaken till att man tecknar en inkomstförsäkring är att man vill vara säker på att få 80% av sin inkomst om man blir arbetslös. Detta för att inte det ska bli för stor ekonomisk skillnad. Har man däremot en stor lön och anser att man ändå klarar sig på 18700 om man blir arbetslös finns det inte någon orsak till att teckna en inkomstförsäkring. Det är mycket få som resonerar så men det finns de som gör det.

Det som främst bör vara avgörande är alltså vilket behov man har och då med störst fokus på inkomsten. De som inte har högre lön än 24000 kan anse att försäkringen är värdelös. Men det man även ska komma ihåg är att det tar 6-12 månader innan man kan få ut någon ersättning från den. Kanske är det värt att teckna inkomstförsäkring även om man har 24000 i lön. Detta med förhoppning att man får högre lön senare och att man då redan gjort sin karenstid i det fall man skulle bli arbetslös.