Author Archives: admin

börja spara till pensionen

Din privata pensionsförsäkring

Att spara till sin pension kan kännas tradigt, framförallt om du är ung. Vi på pensionsförsäkring uppmanar er unga att börja redan tidigt.

Pensionen sparande kan delas upp i tre delar

Att spara till pensionen innebär att man avvarar pengar idag som man har tänkt använda när man slutar arbeta och går i pension. Detta görs genom inkomstskatt. De pengarna får du ta del av när du går i pension. Det kallas för den allmänna pensionen.

När ska jag börja spara till pensionen?

Genom ränta-på-ränta-effekten så har de som börjar spara tidigt en stor fördel jämfört med de som börjar spara senare. Ju tidigare man börjar spara, desto mindre behöver man spara.

Viktigt att veta är pengar som kan kännas enkla att göra av med idag kan bli mycket över tid om du sparar i finansiella instrument.

Låt säga att du ska låna pengar idag, för att köpa en soffa till ditt hem.

Den soffan kostar 20 000 kr.

Men med räntan på lånet har den kostat 22 000 kr ponerar vi.

Hade du lagt in samma summa pengar idag i en fond som levererar 5 procent avkastning efter inflation hade du haft efter 30 år:

Hela 95 083 kr.

Därför är det viktigt att redan nu se till din pensionsförsäkring och då inte bara den som staten erbjuder utan att pensionsspara själv.

A-kassanivå nu höjd

För er som hänger med i den politiska debatten så kommer det nog inte som en överraskning att en reform nyligen genomförts på arbetsmarknaden. Det handlar om a-kassan och dess ersättningsnivå. A-kassa fungerar som en statligt finansierad försäkring som kan lämna ersättning om man blir arbetslös. Fram till sjunde september i år (2015) så kunde man få högst 80 % av 18700 kr. Efter riksdagsbeslut så har nu ersättningsnivån höjts så att man maximalt kan få 80 % av 25 025 kr. Förutom att detta kan ge en direkt positiv effekt för den som nyss förlorat jobbet så kan det även bli en positiv effekt på lång sikt eftersom ersättning från a-kassa även är pensionsgrundande. Om det blir en positiv eller negativ effekt på arbetslösheten här i Sverige återstår att se.

a-kassa och pension

Den nya a-kassanivån kan ha positiv effekt på den framtida pensionen.

Behöver man privat inkomstförsäkring?

Det finns en rad olika försäkringar på marknaden och ett generellt råd är att man inte ska överförsäkra sig utan enbart ha de försäkringar man verkligen har behov av. När det gäller inkomstförsäkring finns det några saker man bör utgå ifrån för att se om man har behovet eller inte.

Lönenivå:  Har man ca 24000kr i månaden kommer detta resultera i att man får ut maxersättning från A-kassan på 18700kr om man blir arbetslös. Detta eftersom det är 80% av lönen.  Har man högre lön kommer man inte att få 80% i ersättning eftersom maxersättning från A-kassan är just 18700. Med andra ord är lönenivån något man bör titta på först. Ligger man kring 24000 är det inte någon brådska att teckna inkomstförsäkring då denna i alla fall inte skulle ge någon ersättning vid arbetslöshet.

Fackförbund: Väldigt många fackförbund (inte alla) har en inkomstförsäkring som alla medlemmar får. Dessa brukar vara något sämre än de privata alternativen. Har man intresse av att förbättra villkoren går det däremot ofta att betala extra och få ett tillägg. Då kan både ersättningsdagar och ersättningsnivån höjas.

Klarar man sig utan: Orsaken till att man tecknar en inkomstförsäkring är att man vill vara säker på att få 80% av sin inkomst om man blir arbetslös. Detta för att inte det ska bli för stor ekonomisk skillnad. Har man däremot en stor lön och anser att man ändå klarar sig på 18700 om man blir arbetslös finns det inte någon orsak till att teckna en inkomstförsäkring. Det är mycket få som resonerar så men det finns de som gör det.

Det som främst bör vara avgörande är alltså vilket behov man har och då med störst fokus på inkomsten. De som inte har högre lön än 24000 kan anse att försäkringen är värdelös. Men det man även ska komma ihåg är att det tar 6-12 månader innan man kan få ut någon ersättning från den. Kanske är det värt att teckna inkomstförsäkring även om man har 24000 i lön. Detta med förhoppning att man får högre lön senare och att man då redan gjort sin karenstid i det fall man skulle bli arbetslös.

Ekonomistrategen

EkonomistrategenTänkte berätta om en hemsida som jag kom över. Ekonomistrategen.se handlar om försäkringar, lån, kreditkort, och tips för spara & investera. Man kan sammanfatta det med ordet ekonomi. Den verkar vara på väg att uppdateras men texterna om just ekonomi är bra och absolut läsvärda. Kan rekommendera hemsidan innan du tar ett lån, försäkring eller köper nytt kredit kort.

Som student kämpar man på

Det är inte alltid lätt att vara student och jag brukar nästan jämt få kämpa för att skaffa fram pengar varje månad. Ibland har jag inte ens till mat men då brukar mina föräldrar vara schyssta och ge mig lite extra så att jag kan gå runt. Jag funderar på att skaffa ett jobb men jag tror inte att jag kommer hinna med allt plugg som skolan kräver. En kompis till mig sa att man kunde få lån utan inkomst och rekommenderade mig att gå in och kolla en sida där man kunde läsa mer om detta. Gå in på denna sida och läs här om du också är intresserad av att låna pengar.

Danica Pension Privat Pensionsförsäkring

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Fond

Finns garanti?
Svar: Nej

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Vinstutdelande

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: 0 kr

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Ja, 0,5 %

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: Ja, mellan 0,3 – 2,5 % beroende på fondval.

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Ja

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Ja

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 690 kr/620 kr

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 1780 kr/1180 kr

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 2,7 % av avtalad premie

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 4,3 % av avtalad premie

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 60 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Avanza Privat Pensionsförsäkring

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Traditionell

Finns garanti?
Svar: Nej

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Vinstutdelande

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: 0 kr

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Nej

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: Nej. Avanza tar ej fond-avgift direkt av försäkringstagaren – men fondbolagens avgifter (0-2,5 %) dras från fondens värde innan detta redovisas till försäkringsbolaget. Detta påverkar värdet på försäkringen. För hedgefonder och några aktiefonder tas en prestationsavgift ut av fondbolagen.

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Nej

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Nej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 55 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Nej

AMF Privat Fond

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Traditionell

Finns garanti?
Svar: Nej

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Ömsesidigt

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: 75 kr

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Ja, 0,60 %

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: 0,15-0,6 % beroende på fondval

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Ja

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Nej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 480 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 1632 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 55 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Ja

AMF Privat Traditionell

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Traditionell

Finns garanti?
Svar: Ja (Ett garanterat pensionsbelopp som är framräknat utifrån de garantiräntor som gäller, erhålls för varje inbetald premie)

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Ömsesidigt

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: Ja, det är en fast avgift på 60 kr om premien betalas under året, annars är det ingen avgift

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Ja, 0,56 %

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: Nej, detta är inte aktuellt beträffande traditionell förvaltning

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Ja

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Nej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 480 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 1632 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 55 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Jämför Pensionsförsäkring

Det finns en hel del försäkringsbolag som erbjuder privat pensionsförsäkring på den svenska marknaden. Därför finns det också anledning att göra en jämförelse innan man väljer försäkringsbolag. För att underlätta för dig så kommer vi på denna sida lista och presentera olika försäkringsbolag som erbjuder just pensionsförsäkring. Informationen är hämtad 2013 från Konsumenternas försäkringsbyrå.

AMF Privat

Om du är mellan 16-64 år så kan du teckna en privat pensionsförsäkring hos AMF. Minsta sparbeloppet är 100 kr per månad. Om man vill så kan man göra extra insättningar på minst 2000 kr. AMF erbjuder ett flexibelt pensionssparande som innebär att man kan öka/minska sparbelopp samt göra uppehåll. Det ingår återbetalningsskydd och man kan även välja familjeskydd vilket ger extra trygghet för dem med familj. Man kan ta ut sparade pengar från 55 års ålder. Sparandet är avdragsgillt upp till 12 000 kr och det finns två olika sparformer, nämligen Traditionell och Fondspar.
-> Läs mer om AMF Privat Traditionell
-> Läs mer om AMF Privat Fond

Avanza Pension/Depåförsäkring

Avanza är en nischad bank som har ungefär 2 % av det totala sparandet i Sverige. uhvudelarna av bolaget är Avanza Bank, Avanza Försäkringsaktiebolag, Avanza Fonder samt medieföretaget Placera Media AB. Avanza erbjuder en mängd olika sparfonder och bland annat en privat pensionsförsäkring i form av en depåförsäkring.
-> Läs mer om Avanza Pension/Depåförsäkring

Danica Pension/Privat pensionsförsäkring

Danica Pension har inte egna fonder och är inte heller bundna till några särskilda förvaltare. Danica Pension är därför fria att välja förvaltare och fonder utifrån vilka som presterar respektive underpresterar. Att vara oberoende är viktigt för Danica Pension och urvalet av fonder görs i samråd med oberoende värderings-institut.
-> Läs mer om Danica Pension Privat pensionsförsäkring