Tag Archives: Tjänstepension

Tjänstepension

Har du hört talas om tjänstepension? Detta är en del av den totala pensionen som merparten av de som jobbar får. Har man tjänstepension så innebär det att arbetsgivaren sätter av pengar åt den anställde. Enligt Pensionsmyndigheten så får 90 % av de anställda i Sverige tjänstepension via arbetsgivaren.

Det finns idag fyra olika tjänstepensionsavtal här i Sverige. Vilken av dessa tjänstepensionsavtal som man tillhör beror på om arbetsgivaren har kollektivavtal samt inom vilken yrkessektor man jobbar. Om man är osäker på vilken tjänstepension man har är det enklast att höra med arbetsgivaren eller valcentralen. Nedan ser du vila de fyra olika typerna av tjänstepensionsavtal som finns.

För privatanställda arbetare (avtal mellan SAF och LO)

Hur många försäkrade? Ungefär 4 miljoner
Vilken valcentral? Fora (http://fora.se/)

Privatanställda tjänstemän (ITP)

Hur många försäkrade? Ungefär 1,8 miljoner
Vilken valcentral? Collectum (https://www.collectum.se/)

Kommun- och landstingsanställda (KAP-KL)

Hur många försäkrade? Ungefär 1 miljon
Vilken valcentral? Pensionsvalet (http://www.pensionsvalet.se/), Selectum (https://www.valcentralen.se/) eller Electum (http://www.electum.se/)

Statligt anställda (PA-03)

Hur många försäkrade? Ungefär en halv miljon
Vilken valcentral? SPV (Statens Tjänstepensionsverk, http://www.spv.se/)

Vad ingår i tjänstepensionen?

Tjänstepensionen betsår av ett par olika delar. Dessa delar är efterlevandeskydd, ålderspension samt sjukförsäkring. Storleken på pensionen beror på vilket avtalsområde som man jobbat inom. Om man har bytt bransch under karriären så kan man ha olika tjänstepensions-avtal. Det är viktigt att man skaffar sig alternativ till tjänstepensionen om man är egenföretagare också eftersom man då inte får någon tjänstepension. Man få inte heller någon tjänstepension om man är arbetslös eller studerande.

Hur stor kan tjänstepensionen bli?

Det finns två olika typer av tjänstepensioner, dessa är premiebestämd respektive förmånsbestämd.

I den premiebestämda pensionen så är det förutbestämt hur mycket arbetsgivaren skall betala in för den anställde. Storleken på den premiebestämda tjänstepensionen beror på vilken förvaltningsavgift som tas ut samt hur stor avkastningen är. Hur stor denna pension blir beror alltså på vilka pensionsval man själv gjort.

Den förmånsbestämda tjänstepensionen så är man garanterad en viss procent av den slutgiltiga lönen man har innan man går i pension.