AMF Privat Traditionell

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Traditionell

Finns garanti?
Svar: Ja (Ett garanterat pensionsbelopp som är framräknat utifrån de garantiräntor som gäller, erhålls för varje inbetald premie)

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Ömsesidigt

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: Ja, det är en fast avgift på 60 kr om premien betalas under året, annars är det ingen avgift

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Ja, 0,56 %

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: Nej, detta är inte aktuellt beträffande traditionell förvaltning

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Ja

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Nej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 480 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 1632 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 55 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Ja