Category Archives: Pensionsförsäkring

börja spara till pensionen

Din privata pensionsförsäkring

Att spara till sin pension kan kännas tradigt, framförallt om du är ung. Vi på pensionsförsäkring uppmanar er unga att börja redan tidigt.

Pensionen sparande kan delas upp i tre delar

Att spara till pensionen innebär att man avvarar pengar idag som man har tänkt använda när man slutar arbeta och går i pension. Detta görs genom inkomstskatt. De pengarna får du ta del av när du går i pension. Det kallas för den allmänna pensionen.

När ska jag börja spara till pensionen?

Genom ränta-på-ränta-effekten så har de som börjar spara tidigt en stor fördel jämfört med de som börjar spara senare. Ju tidigare man börjar spara, desto mindre behöver man spara.

Viktigt att veta är pengar som kan kännas enkla att göra av med idag kan bli mycket över tid om du sparar i finansiella instrument.

Låt säga att du ska låna pengar idag, för att köpa en soffa till ditt hem.

Den soffan kostar 20 000 kr.

Men med räntan på lånet har den kostat 22 000 kr ponerar vi.

Hade du lagt in samma summa pengar idag i en fond som levererar 5 procent avkastning efter inflation hade du haft efter 30 år:

Hela 95 083 kr.

Därför är det viktigt att redan nu se till din pensionsförsäkring och då inte bara den som staten erbjuder utan att pensionsspara själv.

Danica Pension Privat Pensionsförsäkring

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Fond

Finns garanti?
Svar: Nej

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Vinstutdelande

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: 0 kr

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Ja, 0,5 %

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: Ja, mellan 0,3 – 2,5 % beroende på fondval.

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Ja

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Ja

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 690 kr/620 kr

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 1780 kr/1180 kr

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 2,7 % av avtalad premie

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 4,3 % av avtalad premie

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 60 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Avanza Privat Pensionsförsäkring

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Traditionell

Finns garanti?
Svar: Nej

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Vinstutdelande

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: 0 kr

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Nej

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: Nej. Avanza tar ej fond-avgift direkt av försäkringstagaren – men fondbolagens avgifter (0-2,5 %) dras från fondens värde innan detta redovisas till försäkringsbolaget. Detta påverkar värdet på försäkringen. För hedgefonder och några aktiefonder tas en prestationsavgift ut av fondbolagen.

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Nej

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Nej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 55 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Nej

AMF Privat Fond

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Traditionell

Finns garanti?
Svar: Nej

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Ömsesidigt

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: 75 kr

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Ja, 0,60 %

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: 0,15-0,6 % beroende på fondval

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Ja

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Nej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 480 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 1632 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 55 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Ja

AMF Privat Traditionell

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Traditionell

Finns garanti?
Svar: Ja (Ett garanterat pensionsbelopp som är framräknat utifrån de garantiräntor som gäller, erhålls för varje inbetald premie)

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Ömsesidigt

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: Ja, det är en fast avgift på 60 kr om premien betalas under året, annars är det ingen avgift

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Ja, 0,56 %

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: Nej, detta är inte aktuellt beträffande traditionell förvaltning

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Ja

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Nej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 480 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 1632 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 55 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Jämför Pensionsförsäkring

Det finns en hel del försäkringsbolag som erbjuder privat pensionsförsäkring på den svenska marknaden. Därför finns det också anledning att göra en jämförelse innan man väljer försäkringsbolag. För att underlätta för dig så kommer vi på denna sida lista och presentera olika försäkringsbolag som erbjuder just pensionsförsäkring. Informationen är hämtad 2013 från Konsumenternas försäkringsbyrå.

AMF Privat

Om du är mellan 16-64 år så kan du teckna en privat pensionsförsäkring hos AMF. Minsta sparbeloppet är 100 kr per månad. Om man vill så kan man göra extra insättningar på minst 2000 kr. AMF erbjuder ett flexibelt pensionssparande som innebär att man kan öka/minska sparbelopp samt göra uppehåll. Det ingår återbetalningsskydd och man kan även välja familjeskydd vilket ger extra trygghet för dem med familj. Man kan ta ut sparade pengar från 55 års ålder. Sparandet är avdragsgillt upp till 12 000 kr och det finns två olika sparformer, nämligen Traditionell och Fondspar.
-> Läs mer om AMF Privat Traditionell
-> Läs mer om AMF Privat Fond

Avanza Pension/Depåförsäkring

Avanza är en nischad bank som har ungefär 2 % av det totala sparandet i Sverige. uhvudelarna av bolaget är Avanza Bank, Avanza Försäkringsaktiebolag, Avanza Fonder samt medieföretaget Placera Media AB. Avanza erbjuder en mängd olika sparfonder och bland annat en privat pensionsförsäkring i form av en depåförsäkring.
-> Läs mer om Avanza Pension/Depåförsäkring

Danica Pension/Privat pensionsförsäkring

Danica Pension har inte egna fonder och är inte heller bundna till några särskilda förvaltare. Danica Pension är därför fria att välja förvaltare och fonder utifrån vilka som presterar respektive underpresterar. Att vara oberoende är viktigt för Danica Pension och urvalet av fonder görs i samråd med oberoende värderings-institut.
-> Läs mer om Danica Pension Privat pensionsförsäkring

 

Privat pensionsförsäkring

Den totala pensionen består av såväl allmän, tjänste- och frivillig privat pension. Det är bra att känna till att dessa olika pensionstyper inte påverkar varandra utan summeras helt enkelt när det är dags att pensionera sig.

Om privat pensionssparande

Anledningen till att man kan tänkas vilja teckna en privat pensionsförsäkring är att man vill få en högre pension jämfört med att bara få allmän- och/eller tjänstepension. Det privata pensionssparandet är alltså helt och hållet frivilligt och man väljer helt enkelt vilken eller vilka försäkringar man vill teckna och hur mycket man vill avsätta i dessa försäkringar. Dessa försäkringar tecknar man via försäkringsbolag eller banker. Innan man tecknar en privat pensionsförsäkring så kan det vara bra att jämföra de privata pensionsförsäkringar som finns.

Rent skattemässigt så tycker vissa det är förmånligt att teckna pensionsförsäkring eftersom man ges rätt att dra av för upp till 12 000 kr per år (med andra ord är pensionsförsäkringen avdragsgill). När man sedan plockar ut pensionen så får man betala inkomstskatt.

Tidigast så kan man börja ta ut ersättning från pensionsförsäkringen vid 55 år ålder den kortaste tiden för utbetalning som man kan välja är 5 år och har man väl tecknat en privat privat pensionsförsäkring så är man bunden till den.

Olika typer av privat pensionssparande

Det finns lite olika alternativ när det kommer till privat pensionsförsäkring och hur pengarna i pensionsförsäkringen förvaltas. För det första så finns det något som kallas traditionellt förvaltad pensionsförsäkring vilket innebär att försäkringsbolaget lägger pengarna i en fondförsäkring som där man själv väljer vilka fonder som pengarna skall investeras i. Ett annat alternativ är ett så kallat individuellt pensionssparande (IPS) där man kan investera pengarna i aktier, fonder, andra typer av värdepapper eller enbart på bankkonto. Man kan alltså välja risknivå helt själv. Aktier brukar innebära högst risk och att spara på bankkonto brukar innebära lägst risk.

Vilka är då de huvudsakliga skillnaderna mellan traditionellt förvaltad pensionsförsäkring och IPS? För det första så ger inte IPS någon möjlighet till garanterad avkastning till skillnad från den traditionellt förvaltade som ger garanterad avkastning.
IPS innebär större valmöjlighet när det kommer till vilka värdepapperstyper som man vill placera sina pengar i.
Vidare så är IPS inte någon försäkring vilket innebär att endast värdet på portföljen/sparandet betalas ut till efterlevande och inte något försäkringsbelopp. I pensionsförsäkringen kan man däremot lägga in dödsfallsbelopp som utbetalas till efterlevande om man avlider i förtid.
När det gäller dödsfall så utbetalas IPS alltid. Värdet tillfaller dödsboet om inga förmånstagare finns, när det gäller pensionsförsäkring så tillfaller istället värdet de övriga försäkrade i kollektivet vid samma situation.