Avanza Privat Pensionsförsäkring

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Traditionell

Finns garanti?
Svar: Nej

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Vinstutdelande

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: 0 kr

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Nej

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: Nej. Avanza tar ej fond-avgift direkt av försäkringstagaren – men fondbolagens avgifter (0-2,5 %) dras från fondens värde innan detta redovisas till försäkringsbolaget. Detta påverkar värdet på försäkringen. För hedgefonder och några aktiefonder tas en prestationsavgift ut av fondbolagen.

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Nej

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Nej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 55 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Nej