Danica Pension Privat Pensionsförsäkring

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Fond

Finns garanti?
Svar: Nej

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Vinstutdelande

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: 0 kr

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Ja, 0,5 %

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: Ja, mellan 0,3 – 2,5 % beroende på fondval.

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Ja

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Ja

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 690 kr/620 kr

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 1780 kr/1180 kr

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 2,7 % av avtalad premie

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 4,3 % av avtalad premie

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 60 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Ja