Den allmänna pensionen

Pensionsmyndigheten ansvarar för, och administrerar Den allmänna pensionen. Detta är “grunden” om man ser den totala pensionen som en “pyramid” som även innehåller Tjänstepension och Privat pensionssparande. Läs vidare för att lära dig mer om Allmän pension.

Hur fungerar Allmän pension?

Årligen så sättsAllmän pension per automatik 18,5 % av lönen och/eller andra ersättningar som är skattepliktiga. Av dessa 18,5 % så går 16 % till en så kallad Inkomstpension. Resten 2,5 % av den allmänna pensionen går till den så kallade Premiepensionen. Detta innebär att om man exempelvis har en årlig inkomst på 300 000 kr så sätts 55 500 kr av i Allmän pension. Av dessa 55 500 kr så går 48 000 kr till Inkomstpension och 7 500 kr till Premiepension. Ett års avsättning till till pension kallas med ett annat ord, Pensionsrätt. Den slutgiltiga inkomstpensionen grundas på hur många Pensionsrätter man tjänat in samt hur stor inkomst man haft. Inkomstpensionen påverkas även av hur inkomstutveckling i samhället i stort har sett ut.

Även Premiepensionen är inkomstgrundad baseras på antalet pensionsrätter som man samlat på sig under yrkeslivet. De medel som avsatts till Premiepension kan man välja att förvalta själv genom att exempelvis placera dessa pengar i fonder eller aktier. Om man förvaltar dessa pengar väl så kan de bli en mycket viktig del av den totala pensionen.

Det finns även något som heter Tilläggspension som kan ingå som en komponent i Den allmänna pensionen. Tilläggspension kan dock endast vara aktuellt för personer som är födda mellan 1938 – 1953. Tilläggspensionen är inkomstgrundande och baseras på de pensionspoäng (de 15 år man haft högst inkomst) man har och hur stor inkomst man haft. ATP (Allmän Tilläggspension) har bytts ut mot Tilläggspension.
Alla som är födda 1937 eller tidigare och har minst 3 års pensionspoäng får Tilläggspension.

Om man inte haft någon inkomst (eller väldigt liten) så kan man få en så kallad Garantipension. Denna pension är statligt finansierad och för att få den krävs att man är minst 65 år och har ingen eller mycket låg Inkomstpension. Dessutom så krävs att man bott minst 40 år i Sverige för att få full Garantipension.

Vem kan få Allmän pension?

De som har bott och arbetat i Sverige får Allmän pension, baserat på de inkomster som man skattat för. Bland dessa inkomster så räknas även ersättning från a-kassa, föräldrapenning och sjuk- och aktivitetsersättning.