Privat pensionsförsäkring

Den totala pensionen består av såväl allmän, tjänste- och frivillig privat pension. Det är bra att känna till att dessa olika pensionstyper inte påverkar varandra utan summeras helt enkelt när det är dags att pensionera sig.

Om privat pensionssparande

Anledningen till att man kan tänkas vilja teckna en privat pensionsförsäkring är att man vill få en högre pension jämfört med att bara få allmän- och/eller tjänstepension. Det privata pensionssparandet är alltså helt och hållet frivilligt och man väljer helt enkelt vilken eller vilka försäkringar man vill teckna och hur mycket man vill avsätta i dessa försäkringar. Dessa försäkringar tecknar man via försäkringsbolag eller banker. Innan man tecknar en privat pensionsförsäkring så kan det vara bra att jämföra de privata pensionsförsäkringar som finns.

Rent skattemässigt så tycker vissa det är förmånligt att teckna pensionsförsäkring eftersom man ges rätt att dra av för upp till 12 000 kr per år (med andra ord är pensionsförsäkringen avdragsgill). När man sedan plockar ut pensionen så får man betala inkomstskatt.

Tidigast så kan man börja ta ut ersättning från pensionsförsäkringen vid 55 år ålder den kortaste tiden för utbetalning som man kan välja är 5 år och har man väl tecknat en privat privat pensionsförsäkring så är man bunden till den.

Olika typer av privat pensionssparande

Det finns lite olika alternativ när det kommer till privat pensionsförsäkring och hur pengarna i pensionsförsäkringen förvaltas. För det första så finns det något som kallas traditionellt förvaltad pensionsförsäkring vilket innebär att försäkringsbolaget lägger pengarna i en fondförsäkring som där man själv väljer vilka fonder som pengarna skall investeras i. Ett annat alternativ är ett så kallat individuellt pensionssparande (IPS) där man kan investera pengarna i aktier, fonder, andra typer av värdepapper eller enbart på bankkonto. Man kan alltså välja risknivå helt själv. Aktier brukar innebära högst risk och att spara på bankkonto brukar innebära lägst risk.

Vilka är då de huvudsakliga skillnaderna mellan traditionellt förvaltad pensionsförsäkring och IPS? För det första så ger inte IPS någon möjlighet till garanterad avkastning till skillnad från den traditionellt förvaltade som ger garanterad avkastning.
IPS innebär större valmöjlighet när det kommer till vilka värdepapperstyper som man vill placera sina pengar i.
Vidare så är IPS inte någon försäkring vilket innebär att endast värdet på portföljen/sparandet betalas ut till efterlevande och inte något försäkringsbelopp. I pensionsförsäkringen kan man däremot lägga in dödsfallsbelopp som utbetalas till efterlevande om man avlider i förtid.
När det gäller dödsfall så utbetalas IPS alltid. Värdet tillfaller dödsboet om inga förmånstagare finns, när det gäller pensionsförsäkring så tillfaller istället värdet de övriga försäkrade i kollektivet vid samma situation.