AMF Privat Fond

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Traditionell

Finns garanti?
Svar: Nej

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Ömsesidigt

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: 75 kr

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Ja, 0,60 %

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: 0,15-0,6 % beroende på fondval

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Ja

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Nej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 480 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 1632 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 55 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Ja

AMF Privat Traditionell

Vad är det för förvaltningsform?
Svar: Traditionell

Finns garanti?
Svar: Ja (Ett garanterat pensionsbelopp som är framräknat utifrån de garantiräntor som gäller, erhålls för varje inbetald premie)

Är detta ett ömsesidigt eller vinstutdelande bolag?
Svar: Ömsesidigt

År det en premieavgift i % per inbetalad premie?
Svar: Nej

Är det en fast årlig premieavgift?
Svar: Ja, det är en fast avgift på 60 kr om premien betalas under året, annars är det ingen avgift

Är det en förvaltningsavgift i % av pensionskapitalet?
Svar: Ja, 0,56 %

Är det en avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta?
Svar: Nej, detta är inte aktuellt beträffande traditionell förvaltning

Kan man välja återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Kan man välja efterlevandeskydd?
Svar: Ja

Kan man välja premiebefrielse?
Svar: Nej

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: 480 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar efterlevandeskydd, o,5 mkr, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: 1632 kr för 0,405 mkr (utbetalning sker över 5 år)

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 30 år?
Svar: Erbjuds ej

Vad kostar premiebefrielse, för man/kvinna som är 50 år?
Svar: Erbjuds ej

Finns optionsrätt? – rättighet att göra ändring utan hälsoprövning?
Svar: Ja, upp till 55 års ålder

Måste man göra hälsoprövning om man vill ändra utbetalningstid?
Svar: Nej

Måste man göra hälsoprövning om man vill göra tillägg av återbetalningsskydd?
Svar: Ja

Jämför Pensionsförsäkring

Det finns en hel del försäkringsbolag som erbjuder privat pensionsförsäkring på den svenska marknaden. Därför finns det också anledning att göra en jämförelse innan man väljer försäkringsbolag. För att underlätta för dig så kommer vi på denna sida lista och presentera olika försäkringsbolag som erbjuder just pensionsförsäkring. Informationen är hämtad 2013 från Konsumenternas försäkringsbyrå.

AMF Privat

Om du är mellan 16-64 år så kan du teckna en privat pensionsförsäkring hos AMF. Minsta sparbeloppet är 100 kr per månad. Om man vill så kan man göra extra insättningar på minst 2000 kr. AMF erbjuder ett flexibelt pensionssparande som innebär att man kan öka/minska sparbelopp samt göra uppehåll. Det ingår återbetalningsskydd och man kan även välja familjeskydd vilket ger extra trygghet för dem med familj. Man kan ta ut sparade pengar från 55 års ålder. Sparandet är avdragsgillt upp till 12 000 kr och det finns två olika sparformer, nämligen Traditionell och Fondspar.
-> Läs mer om AMF Privat Traditionell
-> Läs mer om AMF Privat Fond

Avanza Pension/Depåförsäkring

Avanza är en nischad bank som har ungefär 2 % av det totala sparandet i Sverige. uhvudelarna av bolaget är Avanza Bank, Avanza Försäkringsaktiebolag, Avanza Fonder samt medieföretaget Placera Media AB. Avanza erbjuder en mängd olika sparfonder och bland annat en privat pensionsförsäkring i form av en depåförsäkring.
-> Läs mer om Avanza Pension/Depåförsäkring

Danica Pension/Privat pensionsförsäkring

Danica Pension har inte egna fonder och är inte heller bundna till några särskilda förvaltare. Danica Pension är därför fria att välja förvaltare och fonder utifrån vilka som presterar respektive underpresterar. Att vara oberoende är viktigt för Danica Pension och urvalet av fonder görs i samråd med oberoende värderings-institut.
-> Läs mer om Danica Pension Privat pensionsförsäkring

 

Privat pensionsförsäkring

Den totala pensionen består av såväl allmän, tjänste- och frivillig privat pension. Det är bra att känna till att dessa olika pensionstyper inte påverkar varandra utan summeras helt enkelt när det är dags att pensionera sig.

Om privat pensionssparande

Anledningen till att man kan tänkas vilja teckna en privat pensionsförsäkring är att man vill få en högre pension jämfört med att bara få allmän- och/eller tjänstepension. Det privata pensionssparandet är alltså helt och hållet frivilligt och man väljer helt enkelt vilken eller vilka försäkringar man vill teckna och hur mycket man vill avsätta i dessa försäkringar. Dessa försäkringar tecknar man via försäkringsbolag eller banker. Innan man tecknar en privat pensionsförsäkring så kan det vara bra att jämföra de privata pensionsförsäkringar som finns.

Rent skattemässigt så tycker vissa det är förmånligt att teckna pensionsförsäkring eftersom man ges rätt att dra av för upp till 12 000 kr per år (med andra ord är pensionsförsäkringen avdragsgill). När man sedan plockar ut pensionen så får man betala inkomstskatt.

Tidigast så kan man börja ta ut ersättning från pensionsförsäkringen vid 55 år ålder den kortaste tiden för utbetalning som man kan välja är 5 år och har man väl tecknat en privat privat pensionsförsäkring så är man bunden till den.

Olika typer av privat pensionssparande

Det finns lite olika alternativ när det kommer till privat pensionsförsäkring och hur pengarna i pensionsförsäkringen förvaltas. För det första så finns det något som kallas traditionellt förvaltad pensionsförsäkring vilket innebär att försäkringsbolaget lägger pengarna i en fondförsäkring som där man själv väljer vilka fonder som pengarna skall investeras i. Ett annat alternativ är ett så kallat individuellt pensionssparande (IPS) där man kan investera pengarna i aktier, fonder, andra typer av värdepapper eller enbart på bankkonto. Man kan alltså välja risknivå helt själv. Aktier brukar innebära högst risk och att spara på bankkonto brukar innebära lägst risk.

Vilka är då de huvudsakliga skillnaderna mellan traditionellt förvaltad pensionsförsäkring och IPS? För det första så ger inte IPS någon möjlighet till garanterad avkastning till skillnad från den traditionellt förvaltade som ger garanterad avkastning.
IPS innebär större valmöjlighet när det kommer till vilka värdepapperstyper som man vill placera sina pengar i.
Vidare så är IPS inte någon försäkring vilket innebär att endast värdet på portföljen/sparandet betalas ut till efterlevande och inte något försäkringsbelopp. I pensionsförsäkringen kan man däremot lägga in dödsfallsbelopp som utbetalas till efterlevande om man avlider i förtid.
När det gäller dödsfall så utbetalas IPS alltid. Värdet tillfaller dödsboet om inga förmånstagare finns, när det gäller pensionsförsäkring så tillfaller istället värdet de övriga försäkrade i kollektivet vid samma situation.

Tjänstepension

Har du hört talas om tjänstepension? Detta är en del av den totala pensionen som merparten av de som jobbar får. Har man tjänstepension så innebär det att arbetsgivaren sätter av pengar åt den anställde. Enligt Pensionsmyndigheten så får 90 % av de anställda i Sverige tjänstepension via arbetsgivaren.

Det finns idag fyra olika tjänstepensionsavtal här i Sverige. Vilken av dessa tjänstepensionsavtal som man tillhör beror på om arbetsgivaren har kollektivavtal samt inom vilken yrkessektor man jobbar. Om man är osäker på vilken tjänstepension man har är det enklast att höra med arbetsgivaren eller valcentralen. Nedan ser du vila de fyra olika typerna av tjänstepensionsavtal som finns.

För privatanställda arbetare (avtal mellan SAF och LO)

Hur många försäkrade? Ungefär 4 miljoner
Vilken valcentral? Fora (http://fora.se/)

Privatanställda tjänstemän (ITP)

Hur många försäkrade? Ungefär 1,8 miljoner
Vilken valcentral? Collectum (https://www.collectum.se/)

Kommun- och landstingsanställda (KAP-KL)

Hur många försäkrade? Ungefär 1 miljon
Vilken valcentral? Pensionsvalet (http://www.pensionsvalet.se/), Selectum (https://www.valcentralen.se/) eller Electum (http://www.electum.se/)

Statligt anställda (PA-03)

Hur många försäkrade? Ungefär en halv miljon
Vilken valcentral? SPV (Statens Tjänstepensionsverk, http://www.spv.se/)

Vad ingår i tjänstepensionen?

Tjänstepensionen betsår av ett par olika delar. Dessa delar är efterlevandeskydd, ålderspension samt sjukförsäkring. Storleken på pensionen beror på vilket avtalsområde som man jobbat inom. Om man har bytt bransch under karriären så kan man ha olika tjänstepensions-avtal. Det är viktigt att man skaffar sig alternativ till tjänstepensionen om man är egenföretagare också eftersom man då inte får någon tjänstepension. Man få inte heller någon tjänstepension om man är arbetslös eller studerande.

Hur stor kan tjänstepensionen bli?

Det finns två olika typer av tjänstepensioner, dessa är premiebestämd respektive förmånsbestämd.

I den premiebestämda pensionen så är det förutbestämt hur mycket arbetsgivaren skall betala in för den anställde. Storleken på den premiebestämda tjänstepensionen beror på vilken förvaltningsavgift som tas ut samt hur stor avkastningen är. Hur stor denna pension blir beror alltså på vilka pensionsval man själv gjort.

Den förmånsbestämda tjänstepensionen så är man garanterad en viss procent av den slutgiltiga lönen man har innan man går i pension.

Den allmänna pensionen

Pensionsmyndigheten ansvarar för, och administrerar Den allmänna pensionen. Detta är “grunden” om man ser den totala pensionen som en “pyramid” som även innehåller Tjänstepension och Privat pensionssparande. Läs vidare för att lära dig mer om Allmän pension.

Hur fungerar Allmän pension?

Årligen så sättsAllmän pension per automatik 18,5 % av lönen och/eller andra ersättningar som är skattepliktiga. Av dessa 18,5 % så går 16 % till en så kallad Inkomstpension. Resten 2,5 % av den allmänna pensionen går till den så kallade Premiepensionen. Detta innebär att om man exempelvis har en årlig inkomst på 300 000 kr så sätts 55 500 kr av i Allmän pension. Av dessa 55 500 kr så går 48 000 kr till Inkomstpension och 7 500 kr till Premiepension. Ett års avsättning till till pension kallas med ett annat ord, Pensionsrätt. Den slutgiltiga inkomstpensionen grundas på hur många Pensionsrätter man tjänat in samt hur stor inkomst man haft. Inkomstpensionen påverkas även av hur inkomstutveckling i samhället i stort har sett ut.

Även Premiepensionen är inkomstgrundad baseras på antalet pensionsrätter som man samlat på sig under yrkeslivet. De medel som avsatts till Premiepension kan man välja att förvalta själv genom att exempelvis placera dessa pengar i fonder eller aktier. Om man förvaltar dessa pengar väl så kan de bli en mycket viktig del av den totala pensionen.

Det finns även något som heter Tilläggspension som kan ingå som en komponent i Den allmänna pensionen. Tilläggspension kan dock endast vara aktuellt för personer som är födda mellan 1938 – 1953. Tilläggspensionen är inkomstgrundande och baseras på de pensionspoäng (de 15 år man haft högst inkomst) man har och hur stor inkomst man haft. ATP (Allmän Tilläggspension) har bytts ut mot Tilläggspension.
Alla som är födda 1937 eller tidigare och har minst 3 års pensionspoäng får Tilläggspension.

Om man inte haft någon inkomst (eller väldigt liten) så kan man få en så kallad Garantipension. Denna pension är statligt finansierad och för att få den krävs att man är minst 65 år och har ingen eller mycket låg Inkomstpension. Dessutom så krävs att man bott minst 40 år i Sverige för att få full Garantipension.

Vem kan få Allmän pension?

De som har bott och arbetat i Sverige får Allmän pension, baserat på de inkomster som man skattat för. Bland dessa inkomster så räknas även ersättning från a-kassa, föräldrapenning och sjuk- och aktivitetsersättning.